Zümrüt Tablet | Corpus Hermeticum

Günümüze dek gelmiş Corpus Hermeticum, Hermes Trismegistus’un öğretisine ait bir kısmı Yunanca, bir kısmı Latince yazılmış, devrimize kadar ulaşmış parçalardır. Öğretinin Thoth (Eski Mısır) kaynaklı olduğu düşünülmektedir.
Adını sıkça duyduğunuz Zümrüt Tablet de bu parçaların en ünlüsüdür.
Zümrüt tablet: Avrupa’lı okültist akımların düşüncelerini dayandırdıkları kısa bir metindir. Yazılı ilk kaydına 800 yılında Abdulkadir Geylani’nin “Kitab-ı Sirr Al Asrar” (Sırların Sırrı) kitabında rastlanmaktadır. 1140 yılında Johannes Hispalensis tarafından Latince’ye çevrilmiştir. 14. yüzyılda simyacı Ortolanus tarafından “Hermes’in Sırrı” adıyla şerhedilen metin, bundan sonra simyanın gelişimi üzerinde etkili olmuştur.

Kaan Ünsal Alphan Abone Ol: http://wedia.link/kaanunsalalphan

Bazı kaynaklar:
https://www.britannica.com/topic/Hermetic-writings
https://www.gaia.com/article/emerald-tablet-101-the-birth-of-alchemy
Zümrüt Tablet – The Emerald Tablet

Müzikler:
Ender Güney – The Dark Land – Ender Güney (Official Audio)

Sinister Dark Ambient Background Music – Dark Rage – CO.AG Music:
https://www.youtube.com/channel/UCcavSftXHgxLBWwLDm_bNvA
Prometheus – Background Music – CO.AG Music:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.