Bata na gumagamit ng tablet sa store ng mga cellphone napansin ng empleyado at kinunan siya ng video

Bata na gumagamit ng tablet sa store ng mga cellphone napansin ng empleyado at kinunan siya ng video

#JmixOfficial

This story is all about inspiring story of a young boy who went viral when the employee made him a video and post to a social media.

Inspired by a true story.
inspiring story of Guilherme Santiago